dimarts, 3 de juliol del 2012

Mercè Pascual a la presentació de la guia Compra a pagès

Intervenció de Mercè Pascual, de Verdures ecològiques Joan Castellà, a la presentació de la Guia Compra a pagès el 29 d'octubre de 2010.
Intervención de Mercè Pascual, de Verduras Ecológicas Joan Castellà, en la presentación de la Guía Compra al agricultor el 29 de octubre de 2010.